ОРТОВЕТ МЕДИКЪЛ е създадена от Атанас Атанасов и д-р Светослав Христов през 2009 година.

Атанас Атанасов е ортопедичен техник. Чрез дългогодишното си сътрудничество с ортопеди и физиотерапевти, той натрупва един добър опит в хуманното ортезиране. Този свой опит използва във ветеринарната ортопедия.

Д-р Светослав Христов е ветеринарен лекар. След дипломирането си в Тракийския университет в Стара Загора, специализира ортопедия и травматология на малки животни. Той проявява интерес в областта на спортната медицина и физиотерапия на кучета. Работи в малка ветеринарна клиника във Варна.

Усилията на ОРТОВЕТ МЕДИКЪЛ са насочени към подобряване начина на живот на нашите пациенти, с помощта на иновативни ортезни и протезни решения. Прилагайки техники, използвани в областта на хуманното ортезиране и протезиране ние успяваме успешно да помагаме на животните с опорно- двигателен проблем.

При нас всяка ортеза или протеза се изработва индивидуално по точно снет отпечатък на засегнатия крайник. Те са подходящи за употреба както по време на възстановителния период след оперативно лечение така и при различни видове травми. С помощта на ортеза или протеза, домашния любимец с двигателен проблем може да води отново един пълноценен начин на живот.