Колянната става при кучето често се засяга от травми и дегенеративни ставни изменения. Една от най-честите причини за куцота при кучето е скъсване на предна кръстосана връзка на колянната става.

В тези случаи кучето може да има полза от коленен брейс поради някои от следните причини:

– Животни във фаза на растеж с отворени растежни зони (особено тези на тибиалното плато и тибиалния гребен). Брейса в този случай има временна функция, докато кучето стане подходящо за оперативна намеса

– Животни страдащи от други заболявания, при които анестезиологичния риск е неприемлив за стопаните

– Животни с двустранно скъсване на връзките, при които е необходима двукратна оперативна намеса

– В следоперативния период коленен брейс може да се постави на оперирания крайник, независимо от използваната техника

– В следоперативния период коленен брейс може да се постави на здравия крайник, за да се намали възможността от скъсване на връзката и на другата колянна става, поради прекомерното и натоварване.

Коленен брейс може да се използва и за протекция при следоперативно възстановяване на скъсани странични връзки на колянната става, правата връзка на пателата и като част от рехабилитационната програма при контрактура на бедрените мускули.