След ампутация на част от тазов крайник в ОРТОВЕТ МЕДИКЪЛ е изработена протеза от специален полимер, формован по снет отпечатък на увредения крайник.
Тя е подплатена с материал незадържащ влага и с определена плътност , осигуряваща комфорт на кожата в засегнатия отдел.

Подкрепата с протеза на нашият четириног приятел предотвратява възможноста от възпаление или контузия на ставите ,което от своя страна би довело до ранното им изхабяване и развитие на остеоартрит.